# EMEA/bg/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304bg1.xml.gz
# EMEA/pl/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304pl1.xml.gz


(src)="s1.1"> European Medicines Agency
(trg)="s1.1"> European Medicines Agency

(src)="s2.1"> EMEA/ H/ C/ 471
(trg)="s2.1"> EMEA/ H/ C/ 471

(src)="s3.1"> ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА ( EPAR )
(trg)="s3.1"> EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE ( EPAR )

(src)="s4.1"> ABILIFY
(trg)="s4.1"> ABILIFY

(src)="s5.1"> Резюме на EPAR за обществено ползване
(trg)="s5.1"> Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

(src)="s6.1"> Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка ( EPAR ) .
(trg)="s6.1"> Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego ( EPAR ) .

(src)="s6.2"> В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба ( CHMP ) оценява проведените проучвания , за да направи своите препоръки как да се използва лекарството .
(trg)="s6.2"> Wyjaśnia , jak Komitet ds .
(trg)="s6.3"> Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ( CHMP ) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku .

(src)="s6.3"> Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение , прочетете листовката ( също част от EPAR ) или попитайте Вашия лекар или фармацевт .
(trg)="s6.4"> W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia , należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta ( także stanowiącą część EPAR ) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą .

(src)="s6.4"> Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP , прочетете научното обсъждане ( също част от EPAR ) .
(trg)="s6.5"> W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP , należy zapoznać się z dyskusją naukową ( także stanowiącą część EPAR ) .

(src)="s7.1"> Какво представлява Abilify ?
(trg)="s7.1"> Co to jest Abilify ?

(src)="s7.2"> Abilify е лекарство , съдържащо активното вещество арипипразол .
(trg)="s7.2"> Preparat Abilify jest lekiem zawierającym substancję czynną – arypiprazol .

(src)="s7.3"> Предлага се под формата на таблетки от 5 mg , 10 mg , 15 mg и 30 mg , като диспергиращи се таблетки ( таблетки , които се разтварят в устата ) от 10 mg , 15 mg и 30 mg , като перорален разтвор ( 1 mg/ ml ) и като инжекционен разтвор ( 7, 5 mg/ ml ) .
(trg)="s7.3"> Jest on dostępny w postaci tabletek 5 mg , 10 mg , 15 mg i 30 mg , tabletek do rozpuszczania w jamie ustnej 10 mg , 15 mg i 30 mg , a także w postaci roztworu doustnego ( 1 mg/ ml ) oraz roztworu do wstrzykiwań ( 7, 5 mg/ ml ) .

(src)="s8.1"> За какво се използва Abilify ?
(trg)="s8.1"> W jakim celu stosuje się Abilify ?

(src)="s8.2"> Abilify се използва за лечение на възрастни пациенти със следните психични заболявания : • шизофрения – психично заболяване , което се характеризира с редица симптоми , включително дезорганизирано мислене и реч , халюцинации ( виждане или чуване на несъществуващи неща и шумове ) , подозрителност и налудности ( погрешни вярвания ) ; • биполярно разстройство І – психично заболяване , при което пациентите имат манийни епизоди ( периоди на абнормално повишено настроение ) , последвани от периоди на нормално настроение .
(trg)="s8.2"> Preparat ABILIFY stosuje się w leczeniu osób dorosłych z następującymi chorobami psychicznymi : • schizofrenią - chorobą umysłowa przejawiającą się szeregiem objawów , w tym dezorganizacją myślenia i mowy , omamami ( słyszeniem lub widzeniem rzeczy , które nie istnieją ) , podejrzliwością i urojeniami ( błędnymi przekonaniami ) ; • chorobą dwubiegunową typu I – chorobą psychiczną , w której pacjenci mają epizody maniakalne ( okresy nieprawidłowego podwyższonego nastroju ) na zmianę z okresami normalnego nastroju .

(src)="s8.3"> Възможно е да имат и епизоди на депресия .
(trg)="s8.3"> Pacjenci mogę również mieć epizody depresji .

(src)="s8.4"> Abilify се използва за лечение на умерени до тежки манийни епизоди и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти , които в миналото са се повлияли от лекарството .
(trg)="s8.4"> Preparat Abilify stosuje się w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego oraz w zapobieganiu epizodom maniakalnym u pacjentów , którzy odpowiadali na lek w przeszłości .

(src)="s8.5"> Инжекционният разтвор се използва за бързо овладяване на възбуда или нарушено поведение , когато приемът на лекарството през устата не е подходящ .
(trg)="s8.5"> Roztwór do wstrzykiwań jest stosowany do szybkiej kontroli pobudzenia lub zaburzeń zachowania , gdy leczenie doustne nie jest właściwe .

(src)="s8.6"> Лекарствен продукт , отпускан по лекарско предписание .
(trg)="s8.6"> Lek jest dostępny wyłącznie na receptę .

(src)="s9.1"> Как да използвате Abilify ?
(trg)="s9.1"> Jak stosować Abilifly ?

(src)="s9.2"> За шизофрения препоръчваната начална доза е 10 или 15 mg , приемана веднъж дневно през устата .
(trg)="s9.2"> W przypadku schizofrenii zalecana dawka początkowa preparatu przyjmowanego doustnie wynosi 10 lub 15 mg raz na dobę .

(src)="s9.3"> Поддържащата доза е 15 mg веднъж дневно , но при някои пациенти по- високите дози може да са от полза .
(trg)="s9.3"> Dawka podtrzymująca wynosi 15 mg raz na dobę , lecz u niektórych pacjentów mogą być korzystne wyższe dawki .

(src)="s9.4"> За биполярно разстройство препоръчваната начална доза е 15 mg , приемана веднъж дневно през устата , самостоятелно или в комбинация с други лекарства .
(trg)="s9.4"> W przypadku choroby dwubiegunowej zalecana dawka początkowa preparatu przyjmowanego doustnie wynosi 15 mg raz na dobę , w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami .
(trg)="s9.5"> U niektórych pacjentów mogą być korzystne wyższe dawki .

(src)="s9.5"> При някои пациенти може да има полза от по- висока доза .
(trg)="s9.6"> Należy kontynuować przyjmowanie tej samej dawki , aby zapobiegać epizodom maniakalnym .

(src)="s9.6"> За предотвратяване на манийни епизоди трябва да се продължи със същата доза .
(trg)="s9.7"> W przypadku obu leków , roztwór doustny lub tabletki do rozpuszczania w jamie ustnej można stosować u pacjentów , którzy mają problemy z połykaniem tabletek .

(src)="s9.7"> За двете заболявания пероралният разтвор или диспергиращите се таблетки могат да се прилагат при пациенти , които изпитват трудности при поглъщане на таблетки .
(trg)="s9.8"> Tabletki do rozpuszczania w jamie ustnej przyjmuje się , umieszczając je na języku , gdzie szybko rozpadają się one szybko w ślinie , bądź mieszając je w wodzie przed połknięciem .

(src)="s9.8"> Диспергиращите се таблетки се приемат , като се поставят върху езика , където се разтварят 7 Westferry Circus , Canary Wharf , London E14 4HB , UK Tel .
(trg)="s9.9"> Wstrzyknięcia służą jedynie do stosowania krótkotrwałego i należy je jak najszybciej zastępować tabletkami , tabletkami do rozpuszczania w 7 Westferry Circus , Canary Wharf , London , E14 4HB , UK Tel .

(src)="s9.9"> ( 44- 20 ) 74 18 84 00 Fax ( 44- 20 ) 74 18 84 16 E- mail : mail@ emea. europa. eu http : // www. emea. europa. eu
(trg)="s9.10"> ( 44- 20 ) 74 18 84 00 Fax ( 44- 20 ) 74 18 84 16 E- mail : mail@ emea. europa. eu http : // www. emea. europa. eu

(src)="s10.1"> © European Medicines Agency , 2008 .
(trg)="s10.1"> © European Medicines Agency , 2008 .

(src)="s10.2"> Reproduction is authorised provided the source is acknowledged . бързо от слюнката , или като се разтворят във вода преди поглъщането им .
(trg)="s10.2"> Reproduction is authorised provided the source is acknowledged . jamie ustnej lub roztworem doustnym : typowa dawka wynosi 9, 75 mg w pojedynczym zastrzyku w mięsień ramienia lub pośladka , lecz zakres skutecznych dawek wynosi od 5, 25 do 15 mg .

(src)="s10.3"> Инжекционният разтвор е предназначен само за краткосрочно приложение и трябва да бъде заменен с таблетки , диспергиращи се таблетки или перорален разтвор при първа възможност : обичайната доза е 9, 75 mg , приложена като еднократна инжекция в мускула на предмишницата или седалището , но ефективните дози са между 5, 25 и 15 mg .
(src)="s10.4"> Ако е необходимо , може да се постави втора инжекция два часа след първата , като за период от 24 часа не трябва да се поставят повече от три инжекции .
(trg)="s10.3"> Drugie wstrzyknięcie można w razie potrzeby podać po upływie co najmniej dwóch godzin od pierwszego ; nie należy jednak wykonywać więcej niż trzech wstrzyknięć w ciągu doby .

(src)="s10.5"> Abilify може да се приема със или без храна .
(trg)="s10.4"> Preparat Abilify można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków .

(src)="s10.6"> Дневната доза Abilify не трябва да надвишава 30 mg , като тази дозировка трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежки чернодробни проблеми .
(trg)="s10.5"> Dawka dobowa preparatu Abilify nie powinna przekraczać 30 mg .
(trg)="s10.6"> Dawkę tę należy stosować ostrożnie u pacjentów , u których występują poważne zaburzenia czynności wątroby .

(src)="s10.7"> Дозата Abilify трябва да се коригира при пациенти , приемащи други лекарства , които се разграждат по същия начин като Abilify .
(trg)="s10.7"> Dawkę preparatu Abilify należy skorygować u pacjentów , którzy przyjmują inne leki rozkładane w taki sam sposób jak preparat Abilify .

(src)="s10.8"> Abilify не е проучен при деца на възраст под 18 години или възрастни над 65 години .
(trg)="s10.8"> Działania preparatu Abilify nie badano u dzieci poniżej 18 . roku życia oraz osób dorosłych powyżej 65 . roku życia .

(src)="s10.9"> За повече информация – вижте листовката .
(trg)="s10.9"> Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta .

(src)="s11.1"> Как действа Abilify ?
(trg)="s11.1"> Jak działa Abilify ?

(src)="s11.2"> Активното вещество в Abilify , арипипразол , е антипсихотично лекарство .
(trg)="s11.2"> Substancja czynna preparatu Abilify , arypiprazol , jest lekiem przeciwpsychotycznym .

(src)="s11.3"> Точният механизъм на неговото действие не е изяснен , но то се свързва с няколко различни рецептора по повърхността на нервните клетки в мозъка .
(trg)="s11.3"> Jej dokładny mechanizm działania jest nieznany , lecz przyłącza się on do kilku różnych receptorów na powierzchni komórek nerwowych mózgu .

(src)="s11.4"> Това прекъсва сигналите , предавани между мозъчните клетки от „ невротрансмитерите “ – химични вещества , които позволяват на мозъчните клетки да комуникират помежду си .
(trg)="s11.4"> Powoduje to przerwanie sygnałów przesyłanych pomiędzy komórkami mózgu przez „ neuroprzekaźniki ” – związki chemiczne , które pozwalają komórkom nerwowym komunikować się wzajemnie .

(src)="s11.5"> Смята се , че арипипразол действа главно като „ частичен агонист “ на рецепторите за невротрансмитерите допамин и 5- хидрокситриптамин ( наричан още серотонин ) .
(trg)="s11.5"> Uważa się , że arypiprazol działa głównie jako częściowy agonista receptorów neuroprzekaźników dopaminy i 5- hydroksytryptaminy ( zwanej również serotoniną ) .

(src)="s11.6"> Това означава , че арипипразол активира рецепторите подобно на 5- хидрокситриптамин и допамин , но в по- малка степен от невротрансмитерите .
(trg)="s11.6"> Oznacza to , że arypiprazol wpływa , tak jak 5- hydroksytryptamina i dopomina , na aktywowanie receptorów , lecz w mniejszym stopniu , niż neuroprzekaźniki .

(src)="s11.7"> Тъй като 5- хидрокситриптамин и допамин имат отношение към шизофренията и биполярното разстройство , арипипразол помага за нормализиране на мозъчната дейност , като отслабва психотичните или манийните симптоми и предотвратява повторната им поява .
(trg)="s11.7"> Ze względu na to , że dopamina i 5- hydroksytryptamina odgrywają rolę w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej , arypiprazol pomaga w normalizacji aktywności mózgu , zmniejszając objawy psychotyczne lub maniakalne , zapobiegając ich nawrotom .

(src)="s12.1"> Как е проучен Abilify ?
(trg)="s12.1"> Jak badano Abilify ?

(src)="s12.2"> За лечението на шизофрения са проведени три основни краткосрочни проучвания на таблетки Abilify с продължителност четири до шест седмици , в които участват 1203 пациенти и в които Abilify е сравнен с плацебо ( сляпо лечение ) .
(trg)="s12.2"> W odniesieniu do schizofrenii przeprowadzono trzy główne krótkoterminowe ( trwające od czterech do sześciu tygodni ) badania tabletek Abilify , w których uczestniczyło 1 203 pacjentów , i w których działanie preparatu Abilify porównano z placebo ( leczenie obojętne ) .

(src)="s12.3"> Ефективността на Abilify за предотвратяване на рецидиви на симптоми е оценена в три проучвания с продължителност до една година , в две от които за сравнение е използван халоперидол ( друго антипсихотично лекарство ) .
(trg)="s12.3"> Skuteczność preparatu Abilifly w zapobieganiu nawrotom objawów oceniano w trzech badaniach trwających do jednego roku .
(trg)="s12.4"> W dwóch z tych badań w charakterze leku porównawczego zastosowano haloperidol ( inny lek przeciwpsychotyczny ) .

(src)="s12.4"> Ефективността на инжекционния разтвор е сравнена с плацебо в продължение на период от два часа в две проучвания при 805 пациенти с шизофрения или подобни състояния , които имат симптоми на възбуда .
(trg)="s12.5"> Skuteczność roztworu do wstrzykiwań porównywano z placebo w dwóch badaniach w czasie dwóch godzin z udziałem 805 pacjentów ze schizofrenią lub podobnymi chorobami , u których występowały objawy pobudzenia .

(src)="s12.5"> Всички проучвания измерват промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за шизофрения .
(trg)="s12.6"> We wszystkich badaniach oceniano zmianę w objawach pacjentów z zastosowaniem standardowej skali dla schizofrenii .

(src)="s12.6"> За лечението на биполярно разстройство са проведени осем основни проучвания , които разглеждат приема на Abilify през устата .
(trg)="s12.7"> W odniesieniu do leczenia choroby dwubiegunowej przeprowadzono osiem głównych badań oceniających przyjmowanie doustne preparatu Abilify .

(src)="s12.7"> Проведени са пет краткосрочни проучвания , които сравняват ефективността на Abilify и плацебо в продължение на три седмици при общо 1900 пациенти .
(trg)="s12.8"> Zrealizowano pięć krótkoterminowych badań , w których u łącznie 1900 pacjentów porównywano skuteczność stosowania preparatu Abilify i placebo w okresie trzech tygodni .

(src)="s12.8"> В две от тях за сравнение са използвани халоперидол и литий ( друго антипсихотично лекарство ) и продължават още девет седмици с цел да се разгледа поддържането на ефекта на лекарствата .
(trg)="s12.9"> W dwóch z tych badań w charakterze leków porównawczych zastosowano haloperidol i lit ( inny lek przeciwpsychotyczny ) , a okres badań przedłużono o kolejne dziewięć tygodni , aby zaobserwować utrzymanie się działania leków .

(src)="s12.9"> Друго проучване сравнява Abilify с халоперидол в продължение на 12 седмици при 347 пациенти , а допълнително проучване сравнява ефективността на Abilify и плацебо за предотвратяване на рецидиви при 160 пациенти , чиито манийни симптоми вече са стабилизирани с Abilify .
(trg)="s12.10"> W innym badaniu preparat Abilify porównywano z haloperidolem w okresie 12 tygodni u 347 pacjentów , a dalszym badaniu porównywano skuteczność preparatu Abilify z placebo w zapobieganiu występowania objawów u 160 pacjentów , których maniakalne objawy ustabilizowano już poprzez zastosowanie preparatu Abilify .

(src)="s12.10"> В осмото проучване е разгледан ефектът от добавяне на Abilify или плацебо към съществуващо лечение с литий или валпроат ( друго антипсихотично лекарство ) при 384 пациенти .
(trg)="s12.11"> W ósmym badaniu oceniano skutki dodania preparatu Abilify lub placebo do istniejącego leczenia litem lub walproinianem u 384 pacjentów .

(src)="s12.11"> Ефективността на инжекционния разтвор Abilify е сравнена с тази на лоразепам ( друго антипсихотично лекарство ) и на плацебо в продължение на два часа в едно проучване при 301 пациенти с биполярно разстройство , които имат симптоми на възбуда .
(trg)="s12.12"> Skuteczność stosowania roztworu preparatu Abilify do wstrzykiwań porównywano z działaniem lorazepamu ( inny lek przeciwpsychotyczny ) i placebo w czasie dwóch godzin w jednym badaniu obejmującym 301 pacjentów z chorobą dwubiegunową z objawami pobudzenia .

(src)="s12.12"> Всички проучвания разглеждат промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за биполярно разстройство или броя на пациентите , които се повлияват от лечението .
(trg)="s12.13"> We wszystkich tych badaniach oceniano zmiany w objawach , stosując skalę objawów dla choroby dwubiegunowej lub liczbę pacjentów , którzy odpowiedzieli na badanie .

(src)="s12.13"> Компанията производител провежда също проучвания , в които е разгледано усвояването в организма на диспергиращите се таблетки и пероралния разтвор .
(trg)="s12.14"> Firma przeprowadziła także badania oceniające wchłanianie przez organizm tabletek do rozpuszczania w jamie ustnej oraz roztworu doustnego .

(src)="s13.1"> Какви ползи от Abilify са установени в проучванията ?
(trg)="s13.1"> Jakie korzyści ze stosowania preparatu Abilify zaobserwowano w badaniach ?

(src)="s13.2"> Прилаган за лечение на шизофрения , Abilify е по- ефективен от плацебо в краткосрочните проучвания .
(trg)="s13.2"> W badaniach krótkookresowych preparat Abilify był skuteczniejszy niż placebo pod względem zmniejszenia objawów schizofrenii .

(src)="s13.3"> В дългосрочните проучвания Abilify е по- ефективен от плацебо и също толкова 2/ 3 ефективен колкото халоперидол след до една година на лечение .
(trg)="s13.3"> W badaniach długoterminowych preparat Abilify był skuteczniejszy niż placebo i tak samo skuteczny jak haloperidol w okresie do jednego roku leczenia .

(src)="s13.4"> В двете проучвания на инжекционния разтвор пациентите , приемащи Abilify в дози от 5, 25 , 9, 75 или 15 mg , имат значително по- голямо намаление на симптомите на възбуда спрямо получаващите плацебо .
(trg)="s14.1"> 2/ 3 W obu badaniach roztworu do wstrzykiwań u pacjentów przyjmujących preparat Abilify w dawkach 5, 25 ; 9, 75 lub 15 mg wystąpiła znaczne większe zmniejszenie objawów pobudzenia niż u osób , które otrzymywały placebo .

(src)="s13.5"> Прилаган за биполярно разстройство , Abilify е по- ефективен от плацебо за намаляване на манийните епизоди в четири от петте краткосрочни проучвания .
(trg)="s14.2"> W czterech z pięciu badań krótkookresowych preparat Abilify był skuteczniejszy niż placebo pod względem obniżania objawów maniakalnych .

(src)="s13.6"> Освен това Abilify има ефект , подобен на този на халоперидол и литий , в продължение на три седмици .
(trg)="s14.3"> Preparat Abilify miał podobne działanie do haloperidolu i litu w okresie trzech tygodni .

(src)="s13.7"> Този ефект се поддържа за максимален период от 12 седмици .
(trg)="s14.4"> Działanie to utrzymywało się przez okres do 12 tygodni .

(src)="s13.8"> Abilify е също така по- ефективен от плацебо за предотвратяване на манийни епизоди , които се появяват отново при лекувани преди това пациенти за максимален период от 74 седмици , и при употребата му като допълнение към съществуващо лечение .
(trg)="s14.5"> Preparat Abilify był również skuteczniejszy od placebo w zapobieganiu nawrotów epizodów maniakalnych u uprzednio leczonych pacjentów przez okres do 74 tygodni i kiedy był stosowany jako dodatek do istniejącego leczenia .

(src)="s13.9"> Инжекциите Abilify в дози от 10 или 15 mg са също по- ефективни от плацебо за намаляване на симптомите на възбуда и имат ефективност , подобна на тази на лоразепам .
(trg)="s14.6"> Zastrzyki preparatu Abilify w dawkach 10 lub 15 mg były również skuteczniejsze od placebo w zmniejszaniu objawów pobudzenia i miały podobną skuteczność jak lorazepam .

(src)="s14.1"> Какви са рисковете , свързани с Abilify ?
(trg)="s15.1"> Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Abilify ?

(src)="s14.2"> Най- честите нежелани реакции при приема на Abilify през устата ( наблюдавани при 1 до 10 на 100 пациенти ) са екстрапирамидни нарушения ( неконтролирани гърчове или спазми ) , акатизия ( постоянна нужда от движение ) , тремор ( треперене ) , сомнолентност ( сънливост ) , седиране ( успокояване ) , главоболие , замъглено виждане , диспепсия ( киселини в стомаха ) , повръщане , повдигане ( позиви за повръщане ) , констипация , хиперсаливация ( увеличена секреция на слюнка ) , умора , безпокойство , безсъние ( трудности при заспиване ) и тревожност .
(trg)="s15.2"> Najczęstsze działania niepożądane związane z przyjmowaniem preparatu Abilify doustnie ( obserwowane u od 1 do 10 pacjentów na 100 ) to : objawy pozapiramidowe ( niekontrolowane drganie lub szarpnięcia ) , akatyzja ( pobudzenie psychoruchowe ) , drżenia ( dreszcze ) , senność , nadmierne uspokojenie , bóle głowy , nieostre widzenie , niestrawność ( zgaga ) , wymioty , nudności ( mdłości ) , zaparcia , nadmierne wydzielanie śliny , uczucie zmęczenia , pobudzenie , bezsenność ( problemy ze snem ) i niepokój .

(src)="s14.3"> Акатизията е по- честа реакция при пациенти с биполярно разстройство отколкото при пациенти с шизофрения .
(trg)="s15.3"> Akatyzja występuje częściej u pacjentów z chorobą dwubiegunową niż u osób ze schizofrenią .

(src)="s14.4"> Един до 10 на 100 пациенти , получаващи инжекции Abilify , изпитват сомнолентност , замаяност , главоболие , акатизия , повдигане и повръщане .
(trg)="s15.4"> U od 1 do 10 pacjentów otrzymujących preparat Abilify we wstrzyknięciach obserwowano senność , zawroty głowy , bóle głowy , akatyzję , nudności i wymioty .

(src)="s14.5"> За пълния списък на всички наблюдавани при Abilify нежелани реакции – вижте листовката .
(trg)="s15.5"> Pełny wykaz wszystkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Abilify znajduje się w ulotce dla pacjenta .

(src)="s14.6"> Abilify е противопоказен за хора , които биха могли да проявят свръхчувствителност ( алергични реакции ) към арипипразол или някоя от другите съставки .
(trg)="s15.6"> Preparatu ABILIFY nie należy podawać osobom , u których może występować nadwrażliwość ( uczulenie ) na arypiprazol lub którykolwiek składnik preparatu .

(src)="s15.1"> Основания за одобряване на Abilify ?
(trg)="s16.1"> Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Abilify ?

(src)="s15.2"> Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба ( CHMP ) решава , че ползите от Abilify са по- големи от рисковете за лечение на шизофрения и умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство І и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти , които страдат предимно от манийни епизоди и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол .
(trg)="s16.2"> Komitet ds .
(trg)="s16.3"> Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ( CHMP ) uznał , że korzyści płynące ze stosowania preparatu Abilify przewyższają ryzyko w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego w chorobie dwubiegunowej typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów , u których występują głównie epizody maniakalne i których epizody maniakalne odpowiedziały na leczenie arypiprazolem .

(src)="s15.3"> Комитетът решава също , че ползите от инжекционния разтвор надвишават рисковете за бързо овладяване на възбуда и нарушено поведение при пациенти с шизофрения или при пациенти с манийни епизоди с биполярно разстройство І , когато пероралната терапия не е подходяща .
(trg)="s16.4"> Komitet uznał także , że korzyści ze stosowania roztworu do wstrzykiwań przewyższają ryzyko podczas leczenia mającego na celu uzyskanie szybkiej kontroli pobudzenia i zaburzeń zachowania u pacjentów ze schizofrenią lub u pacjentów z epizodami maniakalnymi w chorobie dwubiegunowej typu I , gdy leczenie doustne nie jest właściwe .

(src)="s15.4"> Комитетът препоръчва на Abilify да бъде издадено разрешение за употреба .
(trg)="s16.5"> Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Abilify do obrotu .

(src)="s16.1"> Допълнителна информация за Abilify :
(trg)="s17.1"> Inne informacje dotyczące preparatu Abilify :

(src)="s16.2"> Европейската комисия издава разрешение за употреба , валидно в рамките на Европейския съюз , за Abilify на Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd на 4 юни 2004 г .
(trg)="s17.2"> W dniu 4 czerwca 2004 r .
(trg)="s17.3"> Komisja Europejska przyznała firmie Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd . pozwolenie na dopuszczenie preparatu Abilify do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej .

(src)="s17.1"> Пълният текст на EPAR относно Abilify може да се намери тук .
(trg)="s18.1"> Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Abilify znajduje się tutaj .

(src)="s18.1"> Дата на последно актуализиране на текста 07- 2008 .
(trg)="s19.1"> Data ostatniej aktualizacji :
(trg)="s19.2"> 07- 2008 .

(src)="s19.1"> 3/ 3
(trg)="s20.1"> 3/ 3

# EMEA/bg/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304bg2.xml.gz
# EMEA/pl/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304pl2.xml.gz


(src)="s1.1"> № на ЕС
(trg)="s1.1"> Numer EU

(src)="s2.1"> Търговско име
(trg)="s2.1"> Nazwa własna

(src)="s3.1"> Количество ( активно вещество за дозова единица/ обем/ маса , като % ))
(trg)="s3.1"> Moc

(src)="s4.1"> Лекарствена форма
(trg)="s4.1"> Postać farmaceutyczna

(trg)="s5.1"> Droga podania

(src)="s5.1"> Път на въвеждане Опаковка
(trg)="s6.1"> Rodzaj opakowania

(src)="s6.1"> Съдържание
(trg)="s7.1"> Zawartość

(src)="s7.1"> Количество в опаковка
(trg)="s8.1"> Wielkość opakowania

(src)="s8.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 001
(trg)="s9.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 001

(src)="s9.1"> Abilify
(trg)="s10.1"> Abilify

(src)="s10.1"> 5 mg
(trg)="s11.1"> 5 mg

(trg)="s12.1"> Tabletki

(src)="s11.1"> таблетка
(trg)="s13.1"> Podanie doustne

(src)="s12.1"> Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози
(trg)="s14.1"> Aluminiowe blistry perforowane , podzielne na dawki pojedyncze

(src)="s13.1"> 14 x 1
(trg)="s15.1"> 14 x 1

(src)="s14.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 002
(trg)="s16.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 002

(src)="s15.1"> Abilify
(trg)="s17.1"> Abilify

(src)="s16.1"> 5 mg
(trg)="s18.1"> 5 mg

(trg)="s19.1"> Tabletki

(src)="s17.1"> таблетка
(trg)="s20.1"> Podanie doustne

(src)="s18.1"> Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози
(trg)="s21.1"> Aluminiowe blistry perforowane , podzielne na dawki pojedyncze