<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="w1.1">Serwis</w> 
 <w id="w1.2">informacyjno-usługowy</w> 
 <w id="w1.3">dla</w> 
 <w id="w1.4">przedsiębiorcy</w>
</s>
 
<s id="2">
 <w id="w2.1">Wykonywanie</w> 
 <w id="w2.2">pracy</w>
</s>
 
<s id="3">
 <w id="w3.1">Szkolenie</w> 
 <w id="w3.2">pracownika</w> 
 <w id="w3.3">w</w> 
 <w id="w3.4">dzień</w> 
 <w id="w3.5">wolny</w> 
 <w id="w3.6">od</w> 
 <w id="w3.7">pracy</w>
</s>
 
<s id="4">
 <w id="w4.1">Strona</w> 
 <w id="w4.2">główna</w> 
 <w id="w4.3">»</w> 
 <w id="w4.4">Biznes</w> 
 <w id="w4.5">w</w> 
 <w id="w4.6">Polsce</w> 
 <w id="w4.7">»</w> 
 <w id="w4.8">Prowadzę</w> 
 <w id="w4.9">firmę</w> 
 <w id="w4.10">»</w> 
 <w id="w4.11">Zatrudnianie</w> 
 <w id="w4.12">pracowników</w> 
 <w id="w4.13">»</w> 
 <w id="w4.14">Wykonywanie</w> 
 <w id="w4.15">pracy</w> 
 <w id="w4.16">»</w> 
 <w id="w4.17">Szkolenie</w> 
 <w id="w4.18">pracownika</w> 
 <w id="w4.19">w</w> 
 <w id="w4.20">dzień</w> 
 <w id="w4.21">wolny</w> 
 <w id="w4.22">od</w> 
 <w id="w4.23">pracy</w>
</s>
 
<s id="5">
 <w id="w5.1">Przyjmuje</w> 
 <w id="w5.2">się</w>
 <w id="w5.3">,</w> 
 <w id="w5.4">że</w> 
 <w id="w5.5">takie</w> 
 <w id="w5.6">szkolenia</w> 
 <w id="w5.7">wlicza</w> 
 <w id="w5.8">się</w> 
 <w id="w5.9">do</w> 
 <w id="w5.10">czasu</w> 
 <w id="w5.11">pracy</w> 
 <w id="w5.12">pod</w> 
 <w id="w5.13">warunkiem</w>
 <w id="w5.14">,</w> 
 <w id="w5.15">że</w> 
 <w id="w5.16">pracodawca</w> 
 <w id="w5.17">wyda</w> 
 <w id="w5.18">pracownikowi</w> 
 <w id="w5.19">w</w> 
 <w id="w5.20">tej</w> 
 <w id="w5.21">kwestii</w> 
 <w id="w5.22">polecenie</w> 
 <w id="w5.23">służbowe</w> 
 <w id="w5.24">obowiązkowego</w> 
 <w id="w5.25">udziału</w> 
 <w id="w5.26">w</w> 
 <w id="w5.27">szkoleniu</w>
 <w id="w5.28">.</w>
</s>
 
<s id="6">
 <w id="w6.1">Jeżeli</w> 
 <w id="w6.2">natomiast</w> 
 <w id="w6.3">szkolenie</w> 
 <w id="w6.4">ma</w> 
 <w id="w6.5">charakter</w> 
 <w id="w6.6">dobrowolny</w>
 <w id="w6.7">,</w> 
 <w id="w6.8">a</w> 
 <w id="w6.9">udział</w> 
 <w id="w6.10">w</w> 
 <w id="w6.11">nim</w>
 <w id="w6.12">,</w> 
 <w id="w6.13">choć</w> 
 <w id="w6.14">jest</w> 
 <w id="w6.15">organizowane</w> 
 <w id="w6.16">lub</w> 
 <w id="w6.17">wskazane</w> 
 <w id="w6.18">przez</w>