<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="w1.1">Paweł</w> 
 <w id="w1.2">Chorąży</w> 
 <w id="w1.3">-</w> 
 <w id="w1.4">Podsekretarz</w> 
 <w id="w1.5">Stanu</w>
</s>
 
<s id="2">
 <w id="w2.1">Nadzoruje</w> 
 <w id="w2.2">realizację</w> 
 <w id="w2.3">Mechanizmu</w> 
 <w id="w2.4">Finansowego</w> 
 <w id="w2.5">EOG</w> 
 <w id="w2.6">oraz</w> 
 <w id="w2.7">Norweskiego</w> 
 <w id="w2.8">Mechanizmu</w> 
 <w id="w2.9">Finansowego</w>
 <w id="w2.10">,</w> 
 <w id="w2.11">Szwajcarsko-Polskiego</w> 
 <w id="w2.12">Programu</w> 
 <w id="w2.13">Współpracy</w>
 <w id="w2.14">,</w> 
 <w id="w2.15">a</w> 
 <w id="w2.16">także</w> 
 <w id="w2.17">programów</w> 
 <w id="w2.18">Pomoc</w> 
 <w id="w2.19">Techniczna</w>
 <w id="w2.20">.</w>
</s>
 
<s id="3">
 <w id="w3.1">Urzędnik</w> 
 <w id="w3.2">służby</w> 
 <w id="w3.3">cywilnej</w> 
 <w id="w3.4">od</w> 
 <w id="w3.5">2001</w> 
 <w id="w3.6">r.</w> 
 <w id="w3.7">związany</w> 
 <w id="w3.8">z</w> 
 <w id="w3.9">Ministerstwem</w> 
 <w id="w3.10">Pracy</w> 
 <w id="w3.11">i</w> 
 <w id="w3.12">Polityki</w> 
 <w id="w3.13">Społecznej</w>
 <w id="w3.14">,</w> 
 <w id="w3.15">a</w> 
 <w id="w3.16">następnie</w> 
 <w id="w3.17">Ministerstwem</w> 
 <w id="w3.18">Rozwoju</w> 
 <w id="w3.19">Regionalnego</w> 
 <w id="w3.20">oraz</w> 
 <w id="w3.21">Ministerstwem</w> 
 <w id="w3.22">Infrastruktury</w> 
 <w id="w3.23">i</w> 
 <w id="w3.24">Rozwoju</w>
 <w id="w3.25">.</w>
</s>
 
<s id="4">
 <w id="w4.1">Zajmował</w> 
 <w id="w4.2">się</w> 
 <w id="w4.3">Programem</w> 
 <w id="w4.4">Aktywizacji</w> 
 <w id="w4.5">Obszarów</w> 
 <w id="w4.6">Wiejskich</w> 
 <w id="w4.7">Banku</w> 
 <w id="w4.8">Światowego</w> 
 <w id="w4.9">oraz</w> 
 <w id="w4.10">środkami</w> 
 <w id="w4.11">przedakcesyjnymi</w> 
 <w id="w4.12">PHARE</w>
 <w id="w4.13">.</w>
</s>
 
<s id="5">
 <w id="w5.1">Od</w> 
 <w id="w5.2">2004</w> 
 <w id="w5.3">r.</w> 
 <w id="w5.4">pełnił</w> 
 <w id="w5.5">funkcję</w> 
 <w id="w5.6">Dyrektora</w> 
 <w id="w5.7">Departamentu</w> 
 <w id="w5.8">Europejskiego</w> 
 <w id="w5.9">Funduszu</w> 
 <w id="w5.10">Społecznego</w>
 <w id="w5.11">.</w>
</s>
 
<s id="6">
 <w id="w6.1">Był</w> 
 <w id="w6.2">odpowiedzialny</w> 
 <w id="w6.3">za</w> 
 <w id="w6.4">negocjacje</w> 
 <w id="w6.5">z</w> 
 <w id="w6.6">Komisją</w> 
 <w id="w6.7">Europejską</w> 
 <w id="w6.8">i</w>