<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="w1.1">CONECO</w> 
 <w id="w1.2">SZYMOCHA</w> 
 <w id="w1.3">WINIARSKI</w> 
 <w id="w1.4">SPÓŁKA</w> 
 <w id="w1.5">JAWNA</w> 
 <w id="w1.6">Katowicka</w>
 <w id="w1.7">,</w> 
 <w id="w1.8">44</w> 
 <w id="w1.9">PL-42-263</w> 
 <w id="w1.10">Wrzosowa</w> 
 <w id="w1.11">Invalidity</w> 
 <w id="w1.12">Applicant</w> 
 <w id="w1.13">/</w> 
 <w id="w1.14">POLAND</w> 
 <w id="w1.15">Appellant</w> 
 <w id="w1.16">represented</w> 
 <w id="w1.17">by</w> 
 <w id="w1.18">"</w>
 <w id="w1.19">AAK</w>
 <w id="w1.20">"</w> 
 <w id="w1.21">KANCELARIA</w> 
 <w id="w1.22">PATENTOWA</w> 
 <w id="w1.23">S.C.</w>
</s>
 
<s id="2">
 <w id="w2.1">ANNA</w> 
 <w id="w2.2">KORBELA</w> 
 <w id="w2.3">ARTUR</w> 
 <w id="w2.4">KORBELA</w>
 <w id="w2.5">,</w> 
 <w id="w2.6">ul</w>
 <w id="w2.7">.</w>
</s>
 
<s id="3">
 <w id="w3.1">Kilińskiego</w> 
 <w id="w3.2">30</w>
 <w id="w3.3">/</w>
 <w id="w3.4">2</w>
 <w id="w3.5">,</w> 
 <w id="w3.6">PL-42-200</w> 
 <w id="w3.7">Częstochowa</w>
 <w id="w3.8">,</w> 
 <w id="w3.9">POLAND</w> 
 <w id="w3.10">v</w>
</s>
 
<s id="4">
 <w id="w4.1">DOREL</w> 
 <w id="w4.2">FRANCE</w> 
 <w id="w4.3">SA</w> 
 <w id="w4.4">BP</w> 
 <w id="w4.5">905</w> 
 <w id="w4.6">FR-49309</w> 
 <w id="w4.7">Cholet</w> 
 <w id="w4.8">Cedex</w> 
 <w id="w4.9">FRANCE</w> 
 <w id="w4.10">Proprietor</w> 
 <w id="w4.11">/</w> 
 <w id="w4.12">Respondent</w> 
 <w id="w4.13">represented</w> 
 <w id="w4.14">by</w> 
 <w id="w4.15">CABINET</w> 
 <w id="w4.16">VIDON</w> 
 <w id="w4.17">MARQUES</w>  
 <w id="w4.18">&amp;</w>  
 <w id="w4.19">JURIDIQUE</w> 
 <w id="w4.20">PI</w>
 <w id="w4.21">,</w> 
 <w id="w4.22">16B</w>
 <w id="w4.23">,</w> 
 <w id="w4.24">rue</w> 
 <w id="w4.25">Jouanet</w> 
 <w id="w4.26">-B.P.</w> 
 <w id="w4.27">90333</w>
 <w id="w4.28">,</w> 
 <w id="w4.29">Technopôle</w> 
 <w id="w4.30">Atalante</w>
 <w id="w4.31">,</w> 
 <w id="w4.32">FR-35703</w> 
 <w id="w4.33">Rennes</w> 
 <w id="w4.34">Cedex</w> 
 <w id="w4.35">7</w>
 <w id="w4.36">,</w> 
 <w id="w4.37">FRANCE</w> 
 <w id="w4.38">APPEAL</w> 
 <w id="w4.39">relating</w> 
 <w id="w4.40">to</w> 
 <w id="w4.41">Invalidity</w> 
 <w id="w4.42">Proceedings</w> 
 <w id="w4.43">No</w> 
 <w id="w4.44">7013</w> 
 <w id="w4.45">(</w>
 <w id="w4.46">registered</w> 
 <w id="w4.47">Community</w> 
 <w id="w4.48">design</w>