<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
<head></head>
<body>
<s id="1">
 <w id="w1.1">Rozporządzenie</w> 
 <w id="w1.2">Komisji</w> 
 <w id="w1.3">(</w>
 <w id="w1.4">UE</w>
 <w id="w1.5">)</w> 
 <w id="w1.6">nr</w> 
 <w id="w1.7">982</w>
 <w id="w1.8">/</w>
 <w id="w1.9">2012</w>
</s>

<s id="2">
 <w id="w2.1">z</w> 
 <w id="w2.2">dnia</w> 
 <w id="w2.3">18</w> 
 <w id="w2.4">października</w> 
 <w id="w2.5">2012</w> 
 <w id="w2.6">r</w>
 <w id="w2.7">.</w>
</s>

<s id="3">
 <w id="w3.1">ustanawiające</w> 
 <w id="w3.2">zakaz</w> 
 <w id="w3.3">połowów</w> 
 <w id="w3.4">makreli</w> 
 <w id="w3.5">w</w> 
 <w id="w3.6">obszarach</w> 
 <w id="w3.7">VIIIc</w>
 <w id="w3.8">,</w> 
 <w id="w3.9">IX</w> 
 <w id="w3.10">i</w> 
 <w id="w3.11">IX</w>
 <w id="w3.12">;</w> 
 <w id="w3.13">oraz</w> 
 <w id="w3.14">wodach</w> 
 <w id="w3.15">UE</w> 
 <w id="w3.16">obszaru</w> 
 <w id="w3.17">CECAF</w> 
 <w id="w3.18">34.1.1</w> 
 <w id="w3.19">przez</w> 
 <w id="w3.20">statki</w> 
 <w id="w3.21">pływające</w> 
 <w id="w3.22">pod</w> 
 <w id="w3.23">banderą</w> 
 <w id="w3.24">Niemiec</w>
</s>

<s id="4">
 <w id="w4.1">KOMISJA</w> 
 <w id="w4.2">EUROPEJSKA</w>
 <w id="w4.3">,</w>
</s>

<s id="5">
 <w id="w5.1">uwzględniając</w> 
 <w id="w5.2">Traktat</w> 
 <w id="w5.3">o</w> 
 <w id="w5.4">funkcjonowaniu</w> 
 <w id="w5.5">Unii</w> 
 <w id="w5.6">Europejskiej</w>
 <w id="w5.7">,</w>
</s>

<s id="6">
 <w id="w6.1">uwzględniając</w> 
 <w id="w6.2">rozporządzenie</w> 
 <w id="w6.3">Rady</w> 
 <w id="w6.4">(</w>
 <w id="w6.5">WE</w>
 <w id="w6.6">)</w> 
 <w id="w6.7">nr</w> 
 <w id="w6.8">1224</w>
 <w id="w6.9">/</w>
 <w id="w6.10">2009</w> 
 <w id="w6.11">z</w> 
 <w id="w6.12">dnia</w> 
 <w id="w6.13">20</w> 
 <w id="w6.14">listopada</w> 
 <w id="w6.15">2009</w> 
 <w id="w6.16">r.</w> 
 <w id="w6.17">ustanawiające</w> 
 <w id="w6.18">wspólnotowy</w> 
 <w id="w6.19">system</w> 
 <w id="w6.20">kontroli</w> 
 <w id="w6.21">w</w> 
 <w id="w6.22">celu</w> 
 <w id="w6.23">zapewnienia</w> 
 <w id="w6.24">przestrzegania</w> 
 <w id="w6.25">przepisów</w> 
 <w id="w6.26">wspólnej</w> 
 <w id="w6.27">polityki</w> 
 <w id="w6.28">rybołówstwa</w> 
 <w id="w6.29">[</w>
 <w id="w6.30">1</w>