# en/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Procès-verbal of rectification to the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters , signed at Lugano on 30 October 2007
(trg)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

(src)="2"> ( Official Journal of the European Union L 147 of 10 June 2009 )
(trg)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )

(src)="3"> This rectification has been carried out by means of a procès-verbal of rectification signed at Berne on 20 October 2011 with the Federal Department of Foreign Affairs of the Swiss Confederation as depository .
(trg)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .

(src)="4"> On pages 33-34 , Annex I :
(trg)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :

(src)="5"> the entries for the States below are rectified as follows :
(trg)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :

(src)="6"> in Bulgaria Article 4 , paragraph 1 , point 2 , of the Private International Law Code , ’ ,
(trg)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,

(src)="7"> in Estonia Article 86 of the Code of Civil Procedure ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ’ ,
(trg)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> in Poland Article 1103 , paragraph 4 , of the Code of Civil Procedure ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ’ ,
(trg)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,

(src)="9"> in Portugal Article 65 ( 1 ) ( b ) of the Code of Civil Procedure ( Código de Processo Civil ) in so far as it may encompass exorbitant grounds of jurisdiction , such as the courts for the place in which the branch , agency or other establishment is situated ( if situated in Portugal ) when the central administration ( if situated in a foreign State ) is the party sued and Article 10 of the Code of Labour Procedure ( Código de Processo do Trabalho ) in so far as it may encompass exorbitant grounds of jurisdiction , such as the courts for the place where the plaintiff is domiciled in proceedings relating to individual contracts of employment brought by the employee against the employer , ’ ,
(trg)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,

(src)="10"> in Switzerland Article 4 of the Federal Act on Private International Law ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ’ ,
(trg)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> in Finland paragraphs 1 and 2 of Section 18 ( 1 ) of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ’ ;
(trg)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> on pages 35-36 , Annex II :
(trg)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :

(src)="13"> in Bulgaria the , “ окръжният съд ” ’ ,
(trg)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,

(src)="14"> in Switzerland the kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l exécution / giudice cantonale dell esecuzione , “ ” “ ’ ” “ ’ ” ’ ,
(trg)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,

(src)="15"> in the United Kingdom ( … )
(trg)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )

(src)="16"> in Scotland , the Court of Session , or in the case of a maintenance judgment , the Sheriff Court on transmission by the Scottish Ministers ;
(trg)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) ’ ;
(trg)="17"> ( … ) ” ;

(src)="18"> on pages 37-38 , Annex III :
(trg)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :

(src)="19"> in Spain the Juzgado de Primera Instancia which “ ” issued the contested decision with the appeal to be solved by the Audiencia Provincial , “ ” ’ ,
(trg)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,

(src)="20"> in Switzerland the higher cantonal court , ’ ;
(trg)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;

(src)="21"> on page 43 , Annex IX , shall be replaced by the following text :
(trg)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :

(src)="22"> ‘ ANNEX IX
(trg)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX

(src)="23"> The States and the rules referred to in Article II of Protocol 1 are the following :
(trg)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :

(src)="24"> Germany Articles 68 , 72 , 73 and 74 of the Code of Civil Procedure ( Zivilprozessordnung ) concerning third-party notices ,
(trg)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="25"> Estonia Article 214 ( 3 ) and ( 4 ) and Article 216 of the Code of Civil Procedure ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) concerning third-party notices ,
(trg)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="26"> Latvia Articles 78 , 79 , 80 and 81 of the Civil Procedure Law ( Civilprocesa likums ) concerning third-party notices ,
(trg)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="27"> Lithuania Article 47 of the Code of Civil Procedure ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Hungary Articles 58 to 60 of the Code of Civil Procedure ( Polgári perrendtartás ) concerning third-party notices ,
(trg)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="29"> Austria Article 21 of the Code of Civil Procedure ( Zivilprozessordnung ) concerning third-party notices ,
(trg)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="30"> Poland Articles 84 and 85 of the Code of Civil Procedure ( Kodeks postępowania cywilnego ) concerning third-party notices ( przypozwanie ) ,
(trg)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="31"> Slovenia Article 204 of the Civil Procedure Act ( Zakon o pravdnem postopku ) concerning third-party notices . ’ .
(trg)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .

# en/22009A0610_01_.xml.gz
# ga/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Convention
(trg)="1"> Coinbhinsiún

(src)="2"> on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(trg)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

(src)="3"> PREAMBLE
(trg)="3"> BROLLACH

(src)="4"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THIS CONVENTION ,
(trg)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,

(src)="5"> DETERMINED to strengthen in their territories the legal protection of persons therein established ,
(trg)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,

(src)="6"> CONSIDERING that it is necessary for this purpose to determine the international jurisdiction of the courts , to facilitate recognition , and to introduce an expeditious procedure for securing the enforcement of judgments , authentic instruments and court settlements ,
(trg)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,

(src)="7"> AWARE of the links between them , which have been sanctioned in the economic field by the free trade agreements concluded between the European Community and certain States members of the European Free Trade Association ,
(trg)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="8"> TAKING INTO ACCOUNT :
(trg)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :

(src)="9"> the Brussels Convention of 27  September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters , as amended by the Accession Conventions under the successive enlargements of the European Union ,
(trg)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,

(src)="10"> the Lugano Convention of 16  September 1988 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters , which extends the application of the rules of the 1968 Brussels Convention to certain States members of the European Free Trade Association ,
(trg)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="11"> Council Regulation ( EC ) No  44/2001 of 22  December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters , which has replaced the abovementioned Brussels Convention ,
(trg)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,

(src)="12"> the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters , signed at Brussels on 19  October 2005 ,
(trg)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,

(src)="13"> PERSUADED that the extension of the principles laid down in Regulation ( EC ) No  44/2001 to the Contracting Parties to this instrument will strengthen legal and economic cooperation ,
(trg)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,

(src)="14"> DESIRING to ensure as uniform an interpretation as possible of this instrument ,
(trg)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,

(src)="15"> HAVE in this spirit DECIDED to conclude this Convention , and
(trg)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus

(src)="16"> HAVE AGREED AS FOLLOWS :
(trg)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :

(src)="17"> TITLE  I
(trg)="17"> TEIDEAL  I

(src)="18"> SCOPE
(trg)="18"> RAON FEIDHME

(src)="19"> Article  1
(trg)="19"> Airteagal  1

(src)="20"> This Convention shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal .
(trg)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .

(src)="21"> It shall not extend , in particular , to revenue , customs or administrative matters .
(trg)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .

(src)="22"> The Convention shall not apply to :
(trg)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :

(src)="23"> the status or legal capacity of natural persons , rights in property arising out of a matrimonial relationship , wills and succession ;
(trg)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;

(src)="24"> bankruptcy , proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons , judicial arrangements , compositions and analogous proceedings ;
(trg)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;

(src)="25"> social security ;
(trg)="25"> slándáil shóisialta ;

(src)="26"> arbitration .
(trg)="26"> eadráin .

(src)="27"> In this Convention , the term ‘ State bound by this Convention ’ shall mean any State that is a Contracting Party to this Convention or a Member State of the European Community .
(trg)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .

(src)="28"> It may also mean the European Community .
(trg)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .

(src)="29"> TITLE  II
(trg)="29"> TEIDEAL  II

(src)="30"> JURISDICTION
(trg)="30"> DLÍNSE

(src)="31"> SECTION  1
(trg)="31"> ROINN  1

(src)="32"> General provisions
(trg)="32"> Forálacha Ginearálta

(src)="33"> Article  2
(trg)="33"> Airteagal  2

(src)="34"> Subject to the provisions of this Convention , persons domiciled in a State bound by this Convention shall , whatever their nationality , be sued in the courts of that State .
(trg)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .

(src)="35"> Persons who are not nationals of the State bound by this Convention in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State .
(trg)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .

(src)="36"> Article  3
(trg)="36"> Airteagal  3

(src)="37"> Persons domiciled in a State bound by this Convention may be sued in the courts of another State bound by this Convention only by virtue of the rules set out in Sections  2 to 7 of this Title .
(trg)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .

(src)="38"> In particular the rules of national jurisdiction set out in Annex  I shall not be applicable as against them .
(trg)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .

(src)="39"> Article  4
(trg)="39"> Airteagal  4

(src)="40"> If the defendant is not domiciled in a State bound by this Convention , the jurisdiction of the courts of each State bound by this Convention shall , subject to the provisions of Articles  22 and 23 , be determined by the law of that State .
(trg)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .

(src)="41"> As against such a defendant , any person domiciled in a State bound by this Convention may , whatever his nationality , avail himself in that State of the rules of jurisdiction there in force , and in particular those specified in Annex  I , in the same way as the nationals of that State .
(trg)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.

(src)="42"> SECTION  2
(trg)="42"> ROINN  2

(src)="43"> Special jurisdiction
(trg)="43"> Dlínse Speisialta

(src)="44"> Article  5
(trg)="44"> Airteagal  5

(src)="45"> A person domiciled in a State bound by this Convention may , in another State bound by this Convention , be sued :
(trg)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :

(src)="46"> in matters relating to a contract , in the courts for the place of performance of the obligation in question ;
(trg)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;

(src)="47"> for the purpose of this provision and unless otherwise agreed , the place of performance of the obligation in question shall be :
(trg)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :

(src)="48"> in the case of the sale of goods , the place in a State bound by this Convention where , under the contract , the goods were delivered or should have been delivered ;
(trg)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,

(src)="49"> in the case of the provision of services , the place in a State bound by this Convention where , under the contract , the services were provided or should have been provided .
(trg)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;

(src)="50"> if ( b ) does not apply then subparagraph ( a ) applies ;
(trg)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;

(src)="51"> in matters relating to maintenance :
(trg)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,

(src)="54"> in the court which , according to its own law , has jurisdiction to entertain proceedings concerning parental responsibility , if the matter relating to maintenance is ancillary to those proceedings , unless that jurisdiction is based solely on the nationality of one of the parties ;
(trg)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;

(src)="55"> in matters relating to tort , delict or quasi-delict , in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur ;
(trg)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;

(src)="56"> as regards a civil claim for damages or restitution which is based on an act giving rise to criminal proceedings , in the court seised of those proceedings , to the extent that that court has jurisdiction under its own law to entertain civil proceedings ;
(trg)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;

(src)="57"> as regards a dispute arising out of the operations of a branch , agency or other establishment , in the courts for the place in which the branch , agency or other establishment is situated ;
(trg)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :

(src)="58"> as settlor , trustee or beneficiary of a trust created by the operation of a statute , or by a written instrument , or created orally and evidenced in writing , in the courts of the State bound by this Convention in which the trust is domiciled ;
(trg)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;

(src)="59"> as regards a dispute concerning the payment of remuneration claimed in respect of the salvage of a cargo or freight , in the court under the authority of which the cargo or freight in question :
(trg)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .

(src)="61"> could have been so arrested , but bail or other security has been given ;
(trg)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :

(src)="62"> provided that this provision shall apply only if it is claimed that the defendant has an interest in the cargo or freight or had such an interest at the time of salvage .
(trg)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;

(src)="63"> Article  6
(trg)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;

(src)="64"> A person domiciled in a State bound by this Convention may also be sued :
(trg)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;

(src)="65"> where he is one of a number of defendants , in the courts for the place where any one of them is domiciled , provided the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings ;
(trg)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .

(src)="66"> as a third party in an action on a warranty or guarantee , or in any other third party proceedings , in the court seised of the original proceedings , unless these were instituted solely with the object of removing him from the jurisdiction of the court which would be competent in his case ;
(trg)="66"> Airteagal  7

(src)="67"> on a counter-claim arising from the same contract or facts on which the original claim was based , in the court in which the original claim is pending ;
(trg)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .

(src)="68"> in matters relating to a contract , if the action may be combined with an action against the same defendant in matters relating to rights in rem in immovable property , in the court of the State bound by this Convention in which the property is situated .
(trg)="68"> ROINN  3

(src)="69"> Article  7
(trg)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas

(src)="70"> Where by virtue of this Convention a court of a State bound by this Convention has jurisdiction in actions relating to liability from the use or operation of a ship , that court , or any other court substituted for this purpose by the internal law of that State , shall also have jurisdiction over claims for limitation of such liability .
(trg)="70"> Airteagal  8

(src)="71"> SECTION  3
(trg)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .

(src)="72"> Jurisdiction in matters relating to insurance
(trg)="72"> Airteagal  9