# da/22004D0035_01_.xml.gz
# hr/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

(src)="2"> af 23. april 2004
(trg)="2"> od 23. travnja 2004 .

(src)="3"> om ændring af bilag II ( tekniske forskrifter , standarder , prøvning og certificering ) til EØS-aftalen
(trg)="3"> o izmjeni Priloga II .

(src)="4"> DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —
(trg)="4"> ( Tehnički propisi , norme , ispitivanje i potvrđivanje ) Sporazumu o EGP-u

(src)="5"> under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , i det følgende benævnt » aftalen « , særlig artikel 98 , og
(trg)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,

(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,

(src)="7"> Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 21 / 2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 19. marts 2004 .
(trg)="7"> budući da :

(src)="8"> Kommissionens forordning ( EF ) nr. 2144 / 2003 af 8. december 2003 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 94 / 92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i Rådets forordning ( EØF ) nr. 2092 / 91 skal indarbejdes i aftalen —
(trg)="8"> Prilog II .

(src)="9"> TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :
(trg)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  21 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..

(src)="10"> Artikel 1
(trg)="10"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe ( EEZ ) br .  94 / 92 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu postupaka za uvoz iz trećih zemalja kako je predviđeno Uredbom Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 01 treba se unijeti u Sporazum ,

(src)="11"> Følgende led indsættes i punkt 54b ( Rådets forordning ( EØF ) nr. 2092 / 91 ) i kapitel XII i bilag II til aftalen :
(trg)="11"> ODLUČIO JE :

(src)="12"> Kommissionens forordning ( EF ) nr. 2144 / 2003 af 8. december 2003 ( EUT L 322 af 9.12.2003 , s. 3 ) . «
(trg)="12"> Članak 1 .

(src)="13"> Artikel 2
(trg)="13"> U točku 54.b ( Uredba Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 91 ) u poglavlju XII .

(src)="14"> Teksterne til forordning ( EF ) nr. 2144 / 2003 på islandsk og norsk , som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende , er autentiske .
(trg)="14"> Priloga II .

(src)="15"> Artikel 3
(trg)="15"> Sporazumu dodaje se sljedeća alineja :

(src)="16"> Denne afgørelse træder i kraft den 24. april 2004 , forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser , jf. aftalens artikel 103 , stk. 1 .
(trg)="16"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003 .

(src)="17"> Artikel 4
(trg)="17"> ( SL L 322 , 9.12.2003 . , str .

(src)="18"> Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg .
(trg)="18"> 3 . ) . ”

(src)="19"> Udfærdiget i Bruxelles , den 23. april 2004 .
(trg)="19"> Članak 2 .

(src)="20"> På vegne af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="20"> Tekstovi Uredbe ( EZ ) br .  2144 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije , vjerodostojni su .

(src)="21"> P. Westerlund
(trg)="21"> Članak 3 .

(src)="22"> EUT L 127 af 29.4.2004 , s. 126 .
(trg)="22"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .

(src)="23"> EUT L 322 af 9.12.2003 , s. 3 .
(trg)="23"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .

(src)="24"> Ingen forfatningsmæssige krav angivet .
(trg)="24"> Članak 4 .

# da/22004D0038.xml.gz
# hr/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

(src)="2"> af 23. april 2004
(trg)="2"> od 23. travnja 2004 .

(src)="3"> om ændring af bilag IX ( finansielle tjenesteydelser ) til EØS-aftalen
(trg)="3"> o izmjeni Priloga IX .

(src)="4"> DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —
(trg)="4"> ( Financijske usluge ) Sporazumu o EGP-u

(src)="5"> under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , i det følgende benævnt » aftalen « , særlig artikel 98 , og
(trg)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,

(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,

(src)="7"> Bilag IX til aftalen blev ændret ved afgørelse nr.  8 / 2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 6. februar 2004 .
(trg)="7"> budući da :

(src)="8"> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003 / 6 / EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation ( markedsmisbrug ) skal indarbejdes i aftalen —
(trg)="8"> Prilog IX .

(src)="9"> TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :
(trg)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  8 / 2004 od 6. veljače 2004 ..

(src)="10"> Artikel 1
(trg)="10"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) treba se unijeti u Sporazum ,

(src)="11"> Følgende punkt indsættes efter punkt 29 ( Rådets direktiv 89 / 592 / EØF ) i bilag IX til aftalen :
(trg)="11"> ODLUČIO JE :

(src)="12"> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003 / 6 / EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation ( markedsmisbrug ) ( EUT L  96 af 12.4.2003 , s.  16 ) . «
(trg)="12"> Članak 1 .

(src)="13"> Artikel 2
(trg)="13"> Iza točke 29 .

(src)="14"> Teksterne til direktiv 2003 / 6 / EF på islandsk og norsk , som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende , er autentiske .
(trg)="14"> ( Direktiva Vijeća 89 / 592 / EEZ ) Priloga IX .

(src)="15"> Artikel 3
(trg)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :

(src)="16"> Denne afgørelse træder i kraft den 24. april 2004 , forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser , jf. aftalens artikel 103 , stk. 1 .
(trg)="16"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) ( SL L 96 , 12.4.2003 . , str .

(src)="17"> Artikel 4
(trg)="17"> 16 . ) . ”

(src)="18"> Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg .
(trg)="18"> Članak 2 .

(src)="19"> Udfærdiget i Bruxelles , den 23. april 2004 .
(trg)="19"> Tekstovi Direktive 2003 / 6 / EZ na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije , vjerodostojni su .

(src)="20"> På vegne af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="20"> Članak 3 .

(src)="21"> P. Westerlund
(trg)="21"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .

(src)="22"> EUT L  116 af 22.4.2004 , s.  54 .
(trg)="22"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .

(src)="23"> EUT L  96 af 12.4.2003 , s.  16 .
(trg)="23"> Članak 4 .

(src)="24"> Forfatningsmæssige krav angivet .
(trg)="24"> Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije .

# da/22004D0053.xml.gz
# hr/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

(src)="2"> af 23. april 2004
(trg)="2"> od 23. travnja 2004 .

(src)="3"> om ændring af bilag XXI ( statistikker ) til EØS-aftalen
(trg)="3"> o izmjeni Priloga XXI .

(src)="4"> DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —
(trg)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u

(src)="5"> under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , i det følgende benævnt » aftalen « , særlig artikel 98 , og
(trg)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,

(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,

(src)="7"> Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr.  33 / 2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 19. marts 2004 .
(trg)="7"> budući da :

(src)="8"> Kommissionens forordning ( EF ) nr.  1670 / 2003 af 1. september 2003 om gennemførelse af Rådets forordning ( EF , Euratom ) nr.  58 / 97 for så vidt angår definitioner af variabler til brug for udarbejdelse af statistik over erhvervsstrukturer og om ændring af forordning ( EF ) nr.  2700 / 98 om definitioner af variabler til brug for udarbejdelse af statistik over erhvervsstrukturer , skal indarbejdes i aftalen .
(trg)="8"> Prilog XXI .

(src)="9"> Denne afgørelse finder ikke anvendelse på Liechtenstein —
(trg)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora Europskoga gospodarskoga prostora br .  33 / 2004 , od 19. ožujka 2004 ..

(src)="10"> TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :
(trg)="10"> Uredba komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja i koja izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br 2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja treba se unijeti u Sporazum ,

(src)="11"> Artikel 1
(trg)="11"> Odluka se ne primjenjuje na Lihtenštajn ,

(src)="12"> Bilag XXI til aftalen ændres således :
(trg)="12"> ODLUČIO JE :

(src)="13"> Følgende led indsættes i punkt 1a ( Kommissionens forordning ( EF ) nr.  2700 / 98 ) :
(trg)="13"> Članak 1 .

(src)="14"> Kommissionens forordning ( EF ) nr.  1670 / 2003 af 1. september 2003 ( EUT L  244 af 29.9.2003 , s.  74 ) . «
(trg)="14"> Prilog XXI .

(src)="15"> Følgende punkt indsættes efter punkt 1i ( Kommissionens forordning ( EF ) nr.  1669 / 2003 ) :
(trg)="15"> Ugovoru mijenja se kako slijedi :

(src)="16"> Kommissionens forordning ( EF ) nr.  1670 / 2003 af 1. september 2003 om gennemførelse af Rådets forordning ( EF , Euratom ) nr.  58 / 97 for så vidt angår definitioner af variabler til brug for udarbejdelse af statistik over erhvervsstrukturer og om ændring af forordning ( EF ) nr.  2700 / 98 om definitioner af variabler til brug for udarbejdelse af statistik over erhvervsstrukturer ( EUT L  244 af 29.9.2003 , s.  74 ) .
(trg)="16"> U točku 1 . ( a ) dodaje se alineja ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  2700 / 98 ) :

(src)="17"> Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning :
(trg)="17"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003 .

(src)="18"> Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein . «
(trg)="18"> ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .

(src)="19"> Artikel 2
(trg)="19"> 74 . ) . ”

(src)="20"> Teksterne til forordning ( EF ) nr.  1670 / 2003 på islandsk og norsk , som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende , er autentiske .
(trg)="20"> Iza točke 1. i .

(src)="21"> Artikel 3
(trg)="21"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1669 / 2003 ) umeće se sljedeća točka :

(src)="22"> Denne afgørelse træder i kraft den 24. april 2004 , forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser , jf. aftalens artikel 103 , stk. 1 .
(trg)="22"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 ) od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja te dopunjava Uredbu ( EZ ) br .  2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .

(src)="23"> Artikel 4
(trg)="23"> 74 . ) .

(src)="24"> Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg .
(trg)="24"> Za potrebe Sporazuma , odredbe Uredbe podrazumijevaju prilagodbu :

(src)="25"> Udfærdiget i Bruxelles , den 23. april 2004 .
(trg)="25"> Ova se Uredba ne primjenjuje na Lihtenštajn . ”

(src)="26"> På vegne af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="26"> Članak 2 .

(src)="27"> P. Westerlund
(trg)="27"> Tekst Uredbe ( EZ ) br .  1670 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se mora objaviti u Prilogu EGP-a Službenom listu Europske Unije , mora biti vjerodostojan .

(src)="28"> EUT L  127 af 29.4.2004 , s.  144 .
(trg)="28"> Članak 3 .

(src)="29"> EUT L  244 af 29.9.2003 , s.  74 .
(trg)="29"> Ova Odluka stupa na snagu 2. travnja 2004. pod uvjetom da je Zajednički odbor EGP-a zaprimio sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1 .

(src)="30"> Ingen forfatningsmæssige krav angivet .
(trg)="30"> Sporazuma .

# da/22004D0055.xml.gz
# hr/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

(src)="2"> af 23. april 2004
(trg)="2"> od 23. travnja 2004 .

(src)="3"> om ændring af bilag XXI ( statistikker ) til EØS-aftalen
(trg)="3"> o izmjeni Priloga XXI .

(src)="4"> DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —
(trg)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u

(src)="5"> under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , i det følgende benævnt » aftalen « , særlig artikel 98 , og
(trg)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,

(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,

(src)="7"> Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr.  33 / 2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 19. marts 2004 .
(trg)="7"> budući da :

(src)="8"> Europa-Parlamentets og Rådets forordning ( EF ) nr.  2150 / 2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik skal indarbejdes i aftalen —
(trg)="8"> Prilog XXI .

(src)="9"> TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE
(trg)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  33 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..

(src)="10"> Artikel 1
(trg)="10"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada , treba se unijeti u Sporazum ,

(src)="11"> Følgende indsættes efter punkt 26 ( Rådets direktiv 90 / 377 / EØF ) i bilag XXI til aftalen :
(trg)="11"> ODLUČIO JE :

(src)="12"> » MILJØSTATISTIKKER
(trg)="12"> Članak 1 .

(src)="13"> Europa-Parlamentets og Rådets forordning ( EF ) nr.  2150 / 2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik ( EFT L  332 af 9.12.2002 , s.  1 ) .
(trg)="13"> Iza točke 26 .

(src)="14"> Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger :
(trg)="14"> ( Direktiva Vijeća 90 / 377 / EEZ ) Priloga XXI .

(src)="15"> Liechtenstein er fritaget for at meddele de data , der kræves i bilag II .
(trg)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :

(src)="16"> Liechtenstein skal fremsende data for første gang i 2008 for referenceåret 2006 . «
(trg)="16"> „ STATISTIKA OKOLIŠA

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada ( SL L 332 , 9.12.2002 . , str .

(src)="18"> Teksterne til forordning ( EF ) nr.  2150 / 2002 på islandsk og norsk , som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende , er autentiske .
(trg)="18"> 1 . ) .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Odredbe Uredbe se za potrebe ovog Sporazuma prilagođavaju kako slijedi :

(src)="20"> Denne afgørelse træder kraft den 24. april 2004 , forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser , jf. aftalens artikel 103 , stk. 1 .
(trg)="20"> Lihtenštajn je oslobođen obveze podnošenja podataka koje zahtijeva Prilog II . ;

(src)="21"> Artikel 4
(trg)="21"> Lihtenštajn prvi put dostavlja podatke 2008. za referentnu godinu 2006 . ”

(src)="22"> Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg .
(trg)="22"> Članak 2 .